• WIJ SamenVitaal Breda

MISSIE

Onze missie is inwoners van Breda te steunen die daar behoefte aan hebben. We sluiten aan bij wat zij zelf kunnen en nodig hebben én bij hun wensen. De mensen die steun vragen, bepalen de oplossingen die het beste bij hen en hun situaties passen.

Invulling

Een uitgebreid netwerk van mensen geeft samen invulling aan deze Missie. Dat zijn zij die steun vragen, hun naasten, vrijwilligers en professionals. Het is een netwerk van mensen die voor elkaar van betekenis willen zijn. En voor wie de relaties, de verbindingen, voorop staan. We blijven dit netwerk koesteren.

Waarden

In hoe we zijn en in alles wat we doen, staan mensen, kracht, gevoel, karakter, er zijn, authenticiteit en verbindingen voorop. Ontvankelijk zijn voor de ander. Van waarde voor elkaar zijn. En doen wat we hebben afgesproken.
We blijven samen reflecteren op wat we doen en hoe. We blijven samen leren.

 

VISIE

Samenleving

Mensen leven steeds langer en het aandeel ouderen in de samenleving neemt steeds toen. Ouderen krijgen steeds meer ‘vitale jaren’ erbij en blijven langer actief participeren in de maatschappij. Ouderen wonen vaker zelfstandig en vaker ook alleen.


Naar mate mensen ouder worden, kan er van alles op hun pad komen zoals ziekte, verlies van naasten, functiebeperkingen of gewoon verlies aan mentale of fysieke kracht. De druk op de formele en informele zorg wordt steeds groter. In de zorg schuift de nadruk van ‘correctieve ingrepen’ naar ‘preventie’. Problemen zoals isolement en eenzaamheid nemen toe.


De technologische ontwikkelingen blijven in hoog tempo doorgaan. Steeds meer informatie wordt alleen digitaal toegankelijk. Nieuwe apparaten zoals mobiele telefoons, digitale Tv’s, enz. worden voorzien van steeds meer functies en keuzemogelijkheden. Met als risico dat de kloof tussen mensen die zich daar helemaal thuis bij voelen en mensen die daar enige moeite bij hebben, steeds groter wordt.

Steun

WIJ wil er zijn voor mensen die incidenteel, tijdelijk of structureel op bepaalde gebieden niet (meer) alles alleen aankunnen. En daarvoor onvoldoende terug kunnen vallen op de benodigde of gewenste steun van familieleden, buren of vrienden.
Tegen de achtergrond van de vergrijzing en de gevolgen daarvan, steunen en faciliteren we ook een aantal ‘preventieve’ mogelijkheden met name voor ouderen. Door ouderen die lichamelijk en mentaal ‘fit’ willen blijven te steunen. En door ouderen te steunen die graag samenkomen om elkaar te (blijven) ontmoeten en eventueel deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten.

Samenwerken

Onze visie op samenwerking is dat die altijd moet gebeuren op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Overal en altijd. Vooral in onze samenwerking met mensen die steun vragen. Maar ook in de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Dat geldt ook voor onze samenwerking in het breder netwerk van professionals en vrijwilligers in de gemeente Breda. Al werkend, leggen we steeds weer nieuwe verbindingen.


We willen niet alleen ‘centraal’ reageren op vragen om steun in Breda e.o. maar ook doordringen in de haarvaten van wat er leeft bij bewoners in de verschillende wijken van Breda. We koppelen dan ook onze professionele (voor hun vak opgeleide) medewerkers en een deel van onze vrijwilligers bewust aan bepaalde wijken in Breda. Zodat ze in die wijken mensen die steun vragen (en ook daar potentieel bate bij zouden kunnen hebben) persoonlijk leren kennen. Ze staan ook in verbinding met andere mensen in die wijken zoals huisartsen, wijkagenten, beheerders van woonlocaties, enz. Ze maken zeer regelmatig contact met wijkbewoners bij o.a. wijkcentra en ze staan open voor eventuele vragen van wijkbewoners.
Bij de invulling van onze missie werken we structureel samen met o.a. De Bibliotheek Breda (Nieuwe Veste) en de Voedselbank Breda.

Het WIJ-gevoel

Onze professionals en vrijwilligers zetten zich in met passie, aandacht voor elkaar en wederzijds respect. We zijn transparant, toegankelijk en we reageren snel op elke vraag naar steun. Hoe meer mensen dit doen en laten blijken, hoe waardevoller en aantrekkelijker ze voor elkaar worden. Dit noemen we het WIJ-gevoel. Van betekenis willen zijn voor een ander en daardoor voor jezelf. Dat begint bij ieder van ons persoonlijk. Vandaar die slogan. WIJ begint bij jou. Of: Hoe minder IK, hoe meer WIJ.

Organiseren

WIJ is vooral een manier van zijn en een manier van doen. Ook WIJ heeft een bestuur en een organisatie nodig. Maar een bestuur en organisatie die zich steeds voegt naar de behoeften en wensen van de mensen die bij ons steun vragen. De sturing in de organisatie komt dus van de mensen die steun vragen, en van de vrijwilligers en professionals die samen met hen aan het werk zijn. We spreken dus niet over ‘De Organisatie’ maar over flexibel ‘organiseren’ daar waar mensen samen iets doen. Dat is in elke situatie anders. Elke vak-opgeleide professional en elke vrijwilliger is bij voorbaat bevoegd (en ook aangemoedigd) om samen met mensen die steun vragen creatieve en passende oplossingen uit te werken en de door de steunvrager gekozen oplossing te helpen rerealiseren.

E-mail

wij@begintbijjou.nl

 

 

Bellen

(076) 525 15 00

 

maandag tot vrijdag
van 9.00 – 17.00 uur