• WIJ SamenVitaal Breda

Uitgaande van de Missie en Visie van WIJ, zetten onze vrijwilligers en professionals – samen met onze netwerkpartners in Breda zich in bij verschillende soorten activiteiten die daaraan bijdragen. De verschillende activiteiten staan niet los van elkaar. Alle activiteiten hebben een sociaal, verbindend element die mensen die mensen in contact brengen met elkaar en met mensen die steun willen bieden.

 

Persoonlijke Hulp

Wat de persoonlijke situatie van de steunvrager ook is, zoeken we altijd samen een passende oplossing. Voor relatief eenvoudige steunvragen, doen we vaak een beroep aan ons netwerk van vrijwilligers om samen een passende oplossing te zoeken. Voor meer complexe steunvragers, kunnen we professionele maatschappelijke werkers inschakelen. Onze ‘sociale werkers’ hebben blijvend contact met steunvragers, vrijwilligers, professionals en andere instanties in de buurt.

 

Wijkcentra

Het beheer en organisatie van gezellige Wijkcentra waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, samen een kopje koffie kunnen drinken of een hapje eten en ook samen kunnen deelnemen aan diverse activiteiten.

 

Buurtpleinen

Een Buurtplein is een ontmoetingsplek in de wijk waar we iets voor elkaar en voor de buurt kunnen betekenen. Een fijne groep mensen die elkaar steeds beter leren kennen, elkaar helpen. Moeilijke momenten delen, maar vooral ook lachen met elkaar. Buurtpleinen zijn er in verschillende wijken in Breda.

 

Bibliotheek-aan-huis

In samenwerking met de Bibliotheek Breda, werken vrijwilligers van WIJ mee aan ‘Bibliotheek-aan-huis’. Bedoeld voor mensen met beperkte mobiliteit die als lid van de Bibliotheek graag willen blijven lezen. Vrijwilligers maken contact - en vormen een persoonlijke relatie met deze mensen. Samen bespreken ze voortdurend de voorkeuren voor boeken uit de bibliotheek. Vrijwilligers brengen gelezen boeken terug naar de bibliotheek en kiezen en bezorgen dan nieuwe boeken.

 

Salonbibliotheek

We maken mensen attent op het programma van de ‘Salonbibliotheek’ van de Bibliotheek Breda. In dit programma zijn diverse lezingen en presentaties te vinden over Kunst en Cultuur.

 

Digitale Vaardigheden

Digitale vaardigen worden steeds belangrijker. Contact met overheids- en andere instanties wordt steeds vaker uitsluitend – of bij voorkeur – digitaal. Ook sociale contacten met familie en vrienden op afstand vinden steeds meer plaats via sociale media zoals e-mail, Facebook, beeldbellen, enz. Voor velen is deze ‘digitale wereld’ ondoorzichtig en een mysterie. Zeker als iets onverwachts gebeurt met een PC, Laptop, Tablet, Wifi of Internet. Vandaar dat WIJ een aantal vormen van hulp bieden – aan vooral ouderen – om hen ‘digitaal’ te ondersteunen. Deels gezamenlijk en deels persoonlijk.

 

Bewegen en vitaal blijven

Het spreekt voor zich dat mensen die gezond en vitaal blijven over het algemeen beter in staat zijn om zelfstandig te blijven met minder ondersteuning. Vandaar dat WIJ programma’s heeft ontwikkeld om mensen zo lang mogelijk gezond en fit te blijven. Het belangrijkste onderdeel daarvan is het ‘Fit for Life’ programma. Dit programma bestaat uit een breed scala van activiteiten in meerdere locaties die mensen helpen ‘fit’ te blijven ongeacht hun leeftijd. Van gezellige groepsactiviteiten tot persoonlijke coaching.

 

Praktische Hulp

Vrijwilligers kunnen verschillende vormen van praktische hulp bieden (aanvullend op wat hulpvragers zelf, familieleden en bekenden kunnen doen). Van persoonlijk advies tot klusjes in huis tot hulp bij de administratie/belastingaangifte tot persoonlijke hulp bij Pc / Laptop / Tablet / Mobieltje / Wifi / Internet problemen thuis

E-mail

wij@begintbijjou.nl

 

 

Bellen

(076) 525 15 00

 

maandag tot vrijdag
van 9.00 – 17.00 uur