• Stichting WIJ Fit for Life - Zit Yoga

AVG is de afkorting voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit zijn de Europese regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Door bedrijven én overheidsinstanties in de hele Europese Unie.

Privacy en rechten van de klant

Soms gaan de dingen niet zoals je zou willen. Krijg je niet waar je om vraagt, of begrijpen we elkaar verkeerd. Jij wilt dat niet en WIJ ook niet. Daarom zijn er regels gemaakt over hoe we met je privacy en elkaar omgaan.

 

Voor goede hulpverlening heeft WIJ persoonlijke gegevens van je nodig. Informatie over jezelf, maar als dat nodig is ook over je gezin en anderen in jouw omgeving. En al die informatie wordt in een dossier bewaard. Alle correspondentie met en over je, maar ook andere documenten. Alles wat belangrijk is voor de hulpverlening komt in het dossier. Zo komt er ook een kort verslagje in van ieder gesprek over de hulpverlening.

 

Waarom verzamelen we algemene persoonsgegevens?

  • om als stichting te beoordelen of we nog op de goede weg zitten met onze hulpverlening.
  • om aan de overheid te verantwoorden waaraan het geld wordt besteed. Die overheid betaalt immers ons werk. 

Deze persoonsgegevens worden altijd anoniem verzameld. Dat betekent dat je niet meer kunt zien om wíe het precies gaat.

Privacyregels en rechten van de klant


Binnen onze stichting gelden de volgende regels:

  • Je mag weten welke gegevens worden vastgelegd en waarom
  • Je mag je dossier inzien. En vind je dat er iets fout in staat? Dan mag je vragen om de foute gegevens te wijzigen
  • Als je aan iemand van WIJ informatie geeft, moet hij of zij die gegevens geheim houden. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met je informatie om. Je privacy wordt beschermd
  • Wie je gegevens mag inzien? Alleen diegenen voor wie dat voor hun werk nodig is. De bestuurder van de stichting bepaalt wie dat zijn
  • Soms moeten we je jouw gegevens delen met iemand buiten WIJ. Zoals bijvoorbeeld je huisarts. Dit doen we echter alleen als je daar van te voren toestemming voor geeft
  • Al je gegevens worden zorgvuldig opgeborgen en beveiligd. Zo kan niemand ze inzien die daar niet het recht toe heeft
  • Al je persoonlijke klantgegevens worden na uiterlijk 3 jaar vernietigd. Of eerder, als dat zo met je is afgesproken.

Kom je er samen met ons niet uit? Dan kun je ook een klacht indienen. De privacywetgeving geeft je dat recht. Je doet dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kun je op de volgende manieren bereiken:

Telefonisch:         088 - 180 52 50
Per post:              Postbus 93374
                             2509 AJ  Den Haag
Via de website:    autoriteitpersoonsgegevens.nl

E-mail

wij@begintbijjou.nl

 

 

Bellen

(076) 525 15 00

 

maandag tot vrijdag
van 9.00 – 17.00 uur